Zvaniet: +371 27842845
30
SEP
2021

30.09.2021. Paziņojums par paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

komentāri : 0
Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve.

Ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JĒKABPILS DOLOMĪTS”, reģistrācijas numurs 45403014802.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Dolomīta atradne “Birži-Miķelāni”,
iecirknis “Dzīles”, Salas pagasts, Jēkabpils novads, zemes vienība ar kadastra numuru 5686 009 0037 (kadastra apzīmējumi 5686 009 0037, 5686 009 0416, 5686 009 0423, 5686 009424, 5686 009 0271, 5686 009 0306).

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: 21.07.2021.

Paredzētās darbības apraksts: dolomīta ieguve ar atvērto metodi un pārstrāde, gatavās produkcijas uzglabāšana un realizācija.

Dolomīta ieguve paredzēta SIA “Jēkabpils Dolomīts” atradnes iecirknī “Dzīles”, Salas pagastā, Jēkabpils novadā 38,05 ha platībā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS” birojā “Dzīles”, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230. Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:00 līdz 17:00, lai pieteiktos apmeklējumam jāzvana uz t. 65223446
 • Jēkabpils novada pašvaldības tīmekļvietnē: https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriskas-apspriesanas
 • Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: līdz 2021. gada 31.oktobrim.

  Biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese: rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: +37167321173, epasts: pasts@vpvb.gov.lv; tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.)

  Ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kurā ievietota informācija par paredzēto darbību: www.jekabpilsdolomits.lv

  Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 30. septembra līdz 31. oktobrim.

  Tās laikā tiek organizēta neklātienes apspriešana, kas notiks no 2021. gada 11. līdz 15. oktobrim. Tās laikā interneta vietnē www.jekabpilsdolomits.lv sadaļā “Jaunumi” būs pieejama prezentācija par paredzēto darbību un iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi j.dolomits@inbox.lv.

  Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 11. oktobrī plkst. 12:00-13:00. Pieejas saite tiešsaistes videokonferencei un instrukcija tiks publicēta interneta vietnē www.jekabpilsdolomits.lv sadaļā “Jaunumi”, pēc pieprasījuma e-pastā j.dolomits@inbox.lv vai zvanot uz t. 26860264 saiti varēs saņemt arī e-pastā.

  Pievienoties Zoom konferencei:

  https://zoom.us/j/92956588398?pwd=L1g2Z3kzOXJIRUJJdGF1Z0VzNkxMQT09

  Meeting ID: 929 5658 8398
  Passcode: 87KC2y

  Paziņojums publicēts 2021. gada 30.septembrī Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jēkabpils novada vēstis” nr.3.

  Resursi:
  Lēmums Nr. 5-02/16par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
  SIA “JĒKABPILS DOLOMĪTS” Iesniegums ietekmes uz vidi novērtējumam
  Informācija par paredzēto darbību