Sakmbinkite: +371 27842845

Biržai-Mikelėnai

Produktas atitinka standartus:
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Į viršų

 

Lejas Celmāres – Radzes

Produktas atitinka standartus:
EN 13285:2010
“Nesurištieji mišiniai. Specifikacijos”

Į viršų

 

Lejas Celmāres – Radzes

Produktas atitinka standartus:
EN 12620:2002+A1:2008
EN 13242:2002+A1:2007
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Į viršų

 

“Jēkabpils Dolomīts” Mineralinių medžiagų bandymų laboratorija

yra kompetetinga atlikti bandymus pagal
LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarto reikalavimus sekančioje srityje:

mineralinių medžiagų fiziniai-mechaniniai bandymai
Mineralinių medžiagų fiziniai-mechaniniai bandymai:
LVS EN ISO/IEC 17025:2005
LVS EN 933-1:2013
LVS EN 933-4:2012
LVS EN 933-5:1998/+A1:2005
LVS EN 1097-2:2011
p.5.

Į viršų